Podpora z EÚ


Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS

    Zobraziť súbor

Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy

    Zobraziť súbor

Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV

    Zobraziť súbor