AT TATRY spol. s r.o.

je zameraná najmä na rastlinnú výrobu, pestujeme všetky základné poľné plodiny: pšenicu, jačmeň jarný, raž, a repku olejnú.

Vážení návštevníci, z dôvodu rapídneho navýšenia vstupných výrobných nákladov sme boli nútení ukončiť pestovanie konzumných a sadbových zemiakov.
Ďakujeme za pochopenie.
Týmto zároveň ďakujeme všetkým našim obchodným pratnerom za dôveru a spoluprácu.

AGROSEKTOR JE NAŠOU DOMÉNOU...


  • Agroslužby a kompostáreň
  • Predaj obilnín aj pre chovateľov
  • Výroba a predaj produktov pre FARMFOODS

Sme verní tradíciám, verní regiónu

Aktuálne oznamy...