AT TATRY spol. s r.o.

je zameraná najmä na rastlinnú výrobu, pestujeme všetky základné poľné plodiny: pšenicu, jačmeň jarný, raž, a repku olejnú.

Vážení návštevníci, z dôvodu rapídneho navýšenia vstupných výrobných nákladov sme boli nútení ukončiť pestovanie konzumných a sadbových zemiakov.
Ďakujeme za pochopenie.
Týmto zároveň ďakujeme všetkým našim obchodným pratnerom za dôveru a spoluprácu.

Podpora z EÚ


Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Investícia pre potreby živočíšnej výroby v spoločnosti AT TATRY

    Zobraziť súbor

Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS

    Zobraziť súbor

Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy

    Zobraziť súbor

Program rozvoja vidieka SR - PRV SR 2014-2020:
Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV

    Zobraziť súbor